English:   

Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
Baarlamaanka
Raadraaca Hinidise-Sharciyeedyada

#
Magaca Hindise Sharciyeedka
Jihada Keentay
Tar.Ladiray
Heerka GSH
Tar. Helay AQ
Heerka AS
Saxiixay Madaxweyaha